Bc. Monika Řebíčková

Diplomová práce

Vývoj nanovlákenné membrány na bázi polyvinyliden fluoridu (PVDF) pro technické aplikace

Development of nanofiber membrane based on polyvinylidene fluoride (PVDF) for technical applications
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přípravou nanovlákenných membrán z PVDF. Vytvoření nanovlákenných vrstev za pomoci poloprovozního zařízení Nanospider předcházelo několik důležitých kroků. V prvním kroku byl vybrán nejvhodnější typ PVDF, kterým byl vyhodnocen PVDF 1015 a to na základě experimentů provedených elektrostatickým zvlákňováním z tyčky. Při elektrostatickém zvlákňování z tyčky byla nalezena optimální …více
Abstract:
Diploma theses deals with the preparation of nanofiber membranes from PVDF. Creation of nanofiber layers with the help of a pilot plant equipment Nanospider was preceded by several important steps. In the first step there was chosen the most suitable type of PVDF. It was the type PVDF 1015, which was evaluated on the basis of experiments conducted by a rod electrospinning. An optimal formulation for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řebíčková, Monika. Vývoj nanovlákenné membrány na bázi polyvinyliden fluoridu (PVDF) pro technické aplikace. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN