Petr Vilímovský

Bachelor's thesis

Analýza záchranných opatření americké vlády a FED v období finanční krize a jejich dopad na veřejný dluh USA

An analysis of the U.S. government and FED's bailout programs in times of 2008 financial crisis and their impact on the U.S. public debt
Abstract:
Finanční krize z roku 2008 výrazně zasáhla do celosvětového dění na počátku 21. století. Její epicentrum se nacházelo na amerických trzích s nemovitostmi, s hypotékami a s finančními deriváty. V reakci na krizi zavedla americká vláda ve spolupráci s FED řadu záchranných opatření, jejichž cílem bylo jak stabilizovat situaci v ekonomice, tak stimulovat hospodářský růst. Cílem této bakalářské práce je …more
Abstract:
The financial crisis of 2008 substantially affected global affairs in the early 21st century. Its epicentre lay in the U.S. real estate, mortgage and derivatives markets. In response to the crisis the U.S. government in cooperation with the Federal Reserve established a number of emergency provisions aimed at stabilizing the economy as well as stimulating growth. The objective of this thesis is to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2012
  • Supervisor: David Havlíček
  • Reader: Bohumil Stádník

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32531