Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Disertační práce

Dopady politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území Jihomoravského kraje v období 2004-2006

Impacts of the European Policy of Economic and Social Cohesion in the South Moravia region in 2004-2006
Anotace:
V květnu 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie a dostala možnost se plnohod-notně zapojit do politického, společenského a ekonomického života unie v souladu s nastavenými pravidly. Evropská unie představuje formální integrační celek, který je politicky i hospodářsky vysoce propojený. Přesto různorodost členských zemí přináší výrazné eko-nomické a sociální rozdíly na národní i regionální …více
Abstract:
In May 2004 the Czech Republic became a member of the European Union and given the opportunity to fully participate in political, social and economic life of the Union in accordance with set rules. The European Union represents the highest formal integration unit, which is politically and economically highly interconnected. Despite the diversity of member countries brings significant economic and social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., prof. RNDr. René Wokoun, CSc., RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta