Theses 

Marketingová profese a stres – Bc. Klára Nedvědová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Nedvědová

Diplomová práce

Marketingová profese a stres

Marketing Profession and Stress

Anotace: V dnešní uspěchané době je v oboru marketingové profese vyvíjen velký tlak na výkon pracovníků, což je samozřejmě i u jiných povolání. Vysoký pracovní nátlak může způsobovat stres, který může mít vliv jak na psychickou, tak i fyzickou stránku pracovníka, přičemž kvůli stresu vznikají různá onemocnění či poruchy. Diplomová práce se zabývá marketingem, ale také stresem, jelikož stres na pracovišti sebou nese velké riziko výkonnosti, a hlavně zdravotních problémů. Průzkum praktické části byl proveden metodami strukturovaného rozhovoru a doplněn dotazníkem, zabývající se zátěží stresu u respondentů. Hlavním zjištěním této práce bylo, zda marketingoví pracovníci pociťují stres u marketingové profese a zda manažeři přenášejí stres na své podřízené.

Abstract: In today's busy times, there is a great deal of pressure on the workforce in the field of marketing profession, which of course is also true of other professions. High working pressure can cause stress, which can affect both the psychic and the physical side of the worker, causing various illnesses or disorders due to stress. The diploma thesis deals with marketing as well as with stress, as stress in the workplace poses a great risk of performance, especially health problems. The survey of the practical part was carried out by structured interviewing methods and supplemented by a questionnaire dealing with the stress burden on the respondents. The main findings of this work were whether marketers feel stress in the marketing profession and whether managers are transferring stress to their subordinates.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, personální management, projevy stresu, redukce stresu, typy osobnosti, zátěž. Marketing communication, manifestations of stress, load, personal management, reductions of stress, types of personality.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz