Bc. Sebastian Armentano

Bachelor's thesis

Analysis of Baby Friendly Hotels in the City of Prague

Analysis of Baby Friendly Hotels in the City of Prague
Abstract:
Tato práce usiluje o iniciativu při tvorbě volitelné podkategorie certifikace pro hotely. To by sloužilo hostům jako rychlý referenční bod toho, co mohou od hotelu očekávat. Hlavním cílem této práce je analyzovat hotely přátelské k dětem v Praze, jejich charakteristiky a poskytované služby. Tři výzkumné otázky jsou: „Které hotely lze kategorizovat jako Baby Friendly? Jakými standardy mohou být kategorizovány …more
Abstract:
This thesis aspires the initiative in creating an optional subcategory of certification for hotels. It would serve to the guests as a fast reference point of what facilities they can expect the hotel to have. The main aim of this thesis is to analyze the baby friendly hotels in the City of Prague, their characteristics and provided services. The three research questions are “Which hotels can be categorized …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Darina Svobodová
  • Reader: Mgr. Lucie Bartošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze