Theses 

Marketingová strategie a proces zavedení nového produktu na trh ve firmě JH GROUP – Ing. Vojtěch Kabeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Vojtěch Kabeš

Diplomová práce

Marketingová strategie a proces zavedení nového produktu na trh ve firmě JH GROUP

Marketing strategy and process of launching a new product of the market for the company JH GROUP

Anotace: Anotace Téma mé diplomové práce – Marketingová strategie a proces zavedení nového produktu na trh ve firmě JH GROUP jsem zpracoval řádně a svědomitě za pomocí odborné literatury, konzultací učitelů a vedoucího diplomové práce Ing. Romana Storcha, CSc. Na začátku své práce v teoretické oblasti jsem popsal detailně funkce obecného marketingu, ke kterým patří definování marketingu, marketingový výzkum, marketingový mix a komercializace výrobku. V druhé praktické části jsem se pak zabýval podrobnou charakteristikou firmy JH GROUP. Zaměřil jsem se na detailní popis jednotlivých kroků od vývoje a zpracování produktu až po konečné zavedení výrobku na cílový trh. V závěru práce jsem se pokusil úspěšně zavést na trh nový výrobek slunečnicový chléb. Poukázal jsem na nedostatky v řízení společnosti a navrhnul možná opatření.

Abstract: Annotation I elaborated the subject of my graduation theses - Marketing strategy and the process of launching a new product on the market for the company JH GROUP – properly and thoroughly, using technical literature, consultations with tutors and my supervisor Ing. Roman Storch, CSc. At the beginning of the thesis, in the theoretical part, I described in detail the functions of general marketing, including the marketing definition, marketing research, marketing mix, and product commercialisation. In the practical second part, I devoted to detail the characteristics of company JH GROUP. I focused on individual steps from development and product processing, to the final launch of the product on the target market. In the conclusion of the thesis I tried to successfully launch on the market a new product - sunflower-seed bread. I highlighted some deficiencies in the company management and suggested the possible corrections.

Klíčová slova: Klíčová, slova, Keywords, analýza, konkurence, competition, analysis, SWOT, cena, price, cenová, dostupnost, affordability, strategie, strategy, distribuce, placement, distribuční, cesta, distribution, channel, hodnota, pro, zákazníka, customer, value, komercializace, commerzacialization, komunikace, communication, kulturní, prostředí, cultural, environment, makroprostředí, macroenvironmental, marketingová, realizace, marketing, implementation, marketingový, mix, proces, process, výzkum, research, mikroprostředí, microenvironmental, prodeje, selling, produkt, product, propagace, promotion, segmentace, trhu, market, segmentation, shromažďování, nápadů, idea, generation, služby, services, spokojenost, satisfaction, strategické, plánování, strategic, planning, testování, vývoj, nového, produktu, new, development, vztahy, k, veřejnosti, public, relations, životní, cyklus, life, cycle

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Roman Storch, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:28, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz