Dominika REZKOVÁ

Bakalářská práce

Diagnostika a komparace aktuálního stavu posturální funkce žáků mladšího školního věku sportovních a nesportovních tříd na vybrané základní škole v Plzni

The diagnostics and the comparison of current status of postural function of primary school´s children in athletics and non-athletics classes on selected school in Pilsen
Anotace:
V kvalifikační práci jsme diagnostikovaly posturální funkci dětí mladšího školního věku (průměrný věk 10 let) na vybrané základní škole v Plzni s důrazem na komparaci stavu s porovnáním sportujících a nesportujících žáků. V první části práce nalezneme teoretické podklady související s tématem bakalářské práce. Prostřednictvím dvou diagnostických metod jsme v praktické části práce vyšetřily stav statické …více
Abstract:
In the qualifying thesis, we diagnosed postural function of younger school-age children (average 10yrs old), on a selected elementary school in Pilsen with focus on a comparison of state comparing physically active and not active students. In the first part, we have a theoretical foundation related to the bachelor thesis. In the practical part, through two diagnostical methods, we've checked the medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Špottová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REZKOVÁ, Dominika. Diagnostika a komparace aktuálního stavu posturální funkce žáků mladšího školního věku sportovních a nesportovních tříd na vybrané základní škole v Plzni . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/