Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D.

Disertační práce

Spravedlnost u patnáctiletých: víra ve spravedlivý svět, metoda a souvislosti

Justice for fifteen years old: the belief in a just world, the method and context
Anotace:
Disertační práce se zabývá konstruktem víry ve spravedlivý svět. Teoretická část práce se věnuje problematice spravedlnosti v psychologii. Text systematicky postupuje od obecných souvislostí a přesahů do příbuzných sociálních věd, přes různá psychologická vymezení až po koncept víry ve spravedlivý svět, který je stěžejním konceptem této práce. Hlavní tezí víry ve spravedlivý svět je přesvědčení, že …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the construct of belief in a just world. The theoretical part addresses the issues of justice in psychology. The text systematically covers the general context and overlaps with related social sciences, various psychological definition of justice, and arrives to the concept of the belief in a just world, which is the core concept of this work. The main thesis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., prof. PhDr. Jozef Džuka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií