Mgr. Bc. Tomáš Páleníček

Bakalářská práce

Víra ve spravedlivý svět jako prediktor politické orientace

Belief in a just world as a predictor of political orientation
Anotace:
Práce zkoumá vztah víry ve spravedlivý svět a politické orientace. Vztah těchto konceptů je blíže rozebrán a je uvážen vliv dalších psychologických konstruktů – politické efficacy a politické důvěry. Výzkum analyzuje model vztahů mezi těmito koncepty na vzorku respondentů ve věku 18 až 20 let (N = 215). Výsledky naznačují, že politická orientace je vírou ve spravedlivý svět ovlivněna jen málo, přičemž …více
Abstract:
The thesis examines the relationship between belief in a just world and political orientation. The relationship of these concepts is closely analyzed and influence of other psychological constructs is considered – namely the influence of political efficacy and political trust. The research analyzes a model of relationships among these concepts on a sample of respondents in age of 18 to 20 years (N …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Žůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií