Petra Obluková

Diplomová práce

Ocenění společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Valuation of the company Letiště Ostrava, a. s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je stanovení vlastního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. k 1.1.2010, a to pomocí dvoufázové metody DCF-Equity a metody kapitalizovaných zisků ve varinatě paušální a alnalytické. Ocenění například pro budoucí možný prodej společnosti je provedeno na základě subjektivního ocenění. Práce je rozdělena do pěti částí, přičemž první kapitola je tvořena úvodem. Následná druhá …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the equity of Ostrava Airport, as 1.1.2010, using a two-stage DCF method and the Equity-method earnings capitalized version in flat and analytical. Awards such as the possible future sale of the company is performed based on subjective valuation. The work is divided into five parts. The first chapter consists of introduction. Subsequently, second chapter is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava