Ing. Jiří Kachyňa

Diplomová práce

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD

Application of cash flow models of selected blue chips traded in SPAD system
Anotace:
Tématem této práce jsou možnosti využití modelů operujících s cash flow pro zjištění vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány základní typy diskontních cash flow modelů. Následně jsou hlouběji analyzovány jejich jednotlivé součásti s důrazem na možnosti jejich praktického uplatnění. V praktické části jsou aplikovány doposud …více
Abstract:
The topic of this thesis is the application of cash flow models to determine the intristic value of selected blue chips traded in SPAD system. In the theoretical section, basic types of discounted cash flow models are presented. Afterwards, particular components of these models are analyzed in depth with the emphasis on their practical use. In the practical section, the acquired knowledge is applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta