Markéta Bednaříková

Diplomová práce

Společensky účelná pracovní místa jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kroměříž

Socially Purposeful Jobs as the Instrument of Active Employment Policy in the Kroměříž District
Anotace:
Tato práce řeší vliv společensky účelných pracovních míst jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na nezaměstnanost v okrese Kroměříž. Hlavním cílem práce je analyzovat využívání společensky účelných pracovních míst v okrese Kroměříž, zachytit vliv společensky účelných pracovních míst na nezaměstnanost v okrese a zhodnotit realizaci tohoto nástroje v komparaci s veřejně prospěšnými pracemi. Na …více
Abstract:
This diploma thesis is about influence of socially purposeful jobs as the instrument of active employment policy for unemployment in the Kroměříž district. The main aim of thesis is to analyze using socially purposeful jobs in the Kroměříž district and catpure infulence socially purposeful jobs on unemployment in the district and compare implementation of this instrument with community works. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Dušan Halásek
  • Oponent: Milan Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa