Theses 

Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk – Michaela HERZÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela HERZÁNOVÁ

Bakalářská práce

Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk

The individual educational plan and its use in practise, focused on the pre school age

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou individuálního vzdělávacího plánu a jeho využitím v praxi. Cílem práce je zjistit rozsah využití, prospěšnost a účinnost individuálního vzdělávacího plánu při vzdělávání dětí v mateřských školách. Teoretická část se zaměřuje na osobnost dítěte předškolního věku, charakterizuje předškolní vzdělávání, pedagogickou diagnostiku a školská poradenská zařízení. Další kapitoly se zabývají problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrných opatření včetně plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu. Praktická část obsahuje vyhodnocení dat z vlastního výzkumu týkající se využití individuálního vzdělávacího plánu v praxi, názorů pedagogů na jeho účinnost a prospěšnost včetně uvedení všech pozitiv a negativ. Pro potřeby výzkumu bylo využito dotazníkového šetření u pedagogických pracovníků.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problems of an indiviudal educational plan and its application in practise. The aim of the paper is to find out the extent od utilization, usefulness and the effectiveness of the individual educational plan by the education of children in nursery schools. The theoretical part focuses on the personality of pre-school child age, it chracterizes the preschool educational, pedagogical diagnostics and school counselling facilities. The next chapters cover with the problems of pupils with the special educational needs and supportive measures, including a plan of pedagogical support and an individual educational plan. The practical part incorporates the evaluation of the data from own personal research, concerning the usage od individual educational plan in practise, the opinions of educators on its effectiveness and benefit, including the presentation of all positives and negatives. For needs of research, there was used an investigating questionnaire for the pedagogical workers.

Klíčová slova: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán, předškolní vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Doležalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=224950 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HERZÁNOVÁ, Michaela. Individuální vzdělávací plán a jeho využití v praxi se zaměřením na předškolní věk. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 12:55, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz