Bc. Eva Weisová

Bachelor's thesis

Reklama na alkohol a její působení na děti a adolescenty

The alcohol advertising and its impact on children and adolescents
Anotácia:
Bakalářská práce „Reklama na alkohol a její působení na děti a adolescenty“ popisuje problematiku reklamy na alkohol a její možný vliv na děti a adolescenty. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje psychologii reklamy, struktuře reklamy a její škodlivosti a rozumnému užívání médií. Dále práce popisuje pojem alkohol a závislost na alkoholu. Praktická část …viac
Abstract:
The bachelor thesis describes the issue of alcohol advertising and possible effects on children and adolescents. The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part deals with psychology of advertising, advertising structure, harmfulness of advertising and moderate use of media. Furthermore, the thesis defines the notion of alcohol and alcohol addiction. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta