Bc. Lucie Dostálová

Master's thesis

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Rychnov nad Kněžnou

employment of persons with disabilities in the Rychnov nad Kněžnou region
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Rychnov nad Kněžnou. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, příčiny vzniku mentální retardace a její klasifikace. Zabývá se osobností jedince s mentálním postižením a vztahem společnosti k těmto osobám.Věnuje se sociálním službám pro osoby s mentálním postižením, zákonu o sociálních službách a standardům kvality …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with the employment of people with disabilities in the region of Rychnov nad Kněžnou. The theoretical part characterizes mental retardation, causes of mental retardation and classification. It deals with the personalities of individuals with mental disabilities and the relationship of these persons. It is devoted to social services for persons with mental disabilities, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta