Anežka Voltrová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Průběh spolupráce kurátora pro děti a mládež s rodinou a dítětem a jeho role při sanaci rodin z pohledu pracoviště OSPOD Prahy 5

Anotace:
Tato absolventská práce pojednává o profesní roli kurátorů pro děti a mládež při práci s jejich klienty – ohroženým dítětem a jeho rodinou. Zároveň se zaměřuje na sanaci rodin, jakožto vhodného způsobu prevence zvyšování počtu dětí umísťovaných v institucionalizované péči. Teoretická část práce obsahuje vymezení základních pojmů týkajících se sociálně-právní ochrany dětí a jejich zákonného vymezení …více
Abstract:
Diese Absolventenarbeit behandelt um die professionelle Rolle der Kurator für Kinder und Jugend bei der Arbeit mit ihren Klienten – einem gefährdeten Kind und seinen Familie. Gleichzeitig richtet sie auf die Rehabilitation von Familien, wie der geeigneten Art der Prävention erhöhen der Anzahl von Kindern in der institutionalisierten Betreuung. Der theoretische Teil der Arbeit definiert Grundbegriffe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová
  • Oponent: PhDr. Vladimír Mašát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická