Natálie POKORNÁ

Bakalářská práce

Digitální gramotnost u dětí z dětského domova

Digital literacy in children from a children's home
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na digitální gramotnost dětí z dětského domova, kteří dochází na základní školu. V teoretické části text pojednává o různých typech gramotností, jejichž postupný rozvoj umožnil formulaci a vznik gramotnosti digitální. Věnuje se základním pojmům a vysvětlením, s jakým problémem se lze potýkat. Práce zahrnuje i mnoho různých výzkumů a modelů, zabývajících se právě tímto pojmem …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on digital literacy of children from a children's home who are attending primary school. In the theoretical part, the text deals with different types of literacy, the gradual development of which has enabled the formulation and emergence of digital literacy. It is devoted to basic concepts and explanations of the problem that can be faced. The work also includes a lot …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Natálie. Digitální gramotnost u dětí z dětského domova. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta