Bc. Martina Drozdová

Diplomová práce

Problematika biomasy jako obnovitelného zdroje energie v kontextu environmentální výchovy na ZŠ

The Issue of Biomass as a Renewable Energy Sources in the Context of Environmental Education in Elementary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou biomasy jako obnovitelného zdroje energie v kontextu environmentální výchovy na ZŠ. Problém biomasy byla posuzována z hlediska zařazení do kurikulárních dokumentů a učebnic, tvorbou prostředků výuky s jejich následným otestováním na základní městské a vesnické škole.
Abstract:
This master’s thesis deals with the issue of biomass as a renewable energy source within the context of environmental education at elementary schools. The issue of biomass was assessed from the point of view of inclusion in the curriculum documents and textbooks, teaching resources formation and their subsequent testing for basic urban and rural schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta