Bc. Jan ZBRÁNEK

Master's thesis

Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína

MONITORING AND MANAGEMENT OF SELECTED SPECIALLY PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS IN BOTANIC LOCALITIES IN THE AREA OF VSETÍN
Abstract:
Diplomová práce se zabývá botanickým průzkumem v 15 vybraných lokalitách v okolí Vsetína. Dále je také součástí práce hodnocení stavu v řešených územích. V nich proběhl vlastní botanický průzkum. V zájmu práce byly zvláště chráněné druhy rostlin především z čeledi vstavačovité a šafrány. Vybraná MZCHÚ byla v průběhu roku 2018 několikrát navštívena. Botanickým šetřením bylo věnováno celkem cca 30 dní …more
Abstract:
This diploma thesis deals with botanical research in 15 selected localities around Vsetín. It is also part of the work of assessing the state and care of the territory. There has been a botanical survey of these localities. For the sake of work, the specially protected plant species were mainly from the family of orchids and saffron. Selected "MZCHÚ" were visited several times during 2018. A total …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZBRÁNEK, Jan. Monitoring a management vybraných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v botanických lokalitách v okolí Vsetína. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses u8q2i0 u8q2i0/2
23. 4. 2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 4. 2019
Marklová, E.
24. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.