Bc. Matěj Pflugmacher

Bakalářská práce

Alternativní a doplňkové tresty

Alternative sentences and complementary punishments
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám alternativními a doplňkovými tresty v podmínkách České republiky i Anglie a Walesu. Za cíl si kladu poskytnout přehled právní úpravy vybraných alternativních trestů z obou zemí a do jisté míry jejich právní úpravu porovnat. V úvodní kapitole vymezuji pojmy úzce související s tímto tématem. Následuje rozbor právní úpravy alternativních trestů v ČR doložený statistickými …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the theme of alternative sentences and complementary punishments in the Czech Republic, England and Wales. The main purpose of the thesis is to provide an overview of the legal framework related to these sentences and punishments, and to a certain extent, compare the legal framework in both countries. The introductory part describes the terms closely related to the theme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní