Mgr. Veronika Nýdrlová

Bakalářská práce

Playback divadlo: Každý máme příběh, který chceme sdílet.

Playback Theatre: Each of us has a story to share.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Playback divadlo: Každý máme příběh, který chceme sdílet.“, přibližuje formu divadla s charakterem sociodramatu, která není v České republice dosud příliš známá. Cílem práce je podložit pomocí samotného playback divadla skutečnost, že příběhy jsou i v současné době velmi důležitým společenským fenoménem. Teoretická část práce se zblízka zaměřuje na obsah profese sociálního …více
Abstract:
Bachelor thesis named „Playback theatre: Each of us has a story to share.“, brings closer a form of drama with character of sociodrama. This form isn´t known very much in the Czech Republic, yet. The aim of this thesis is to underset, by using playback theatre, the matter of fact that stories are still a very important social phenomenon. Theoretical part focuses on the profession of social edukator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta