Bc. Barbora Pačesová

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The marketing communication mix of the chosen company - product
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou marketingového mixu, marketingového komunikačního mixu s jednotlivými nástroji a metodami analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Úvodní kapitoly praktické části této práce jsou zaměřeny na charakteristiku podniku, jednotlivé analýzy jeho prostředí a analýzy stávajícího …more
Abstract:
The subject of the Bachelor's thesis is the marketing communications mix the selected company. The theoretical part of the thesis deals with the characteristics of the marketing mix, marketing communication mix with particular tools and methods of analysis of the internal and external environment of the firm. The introductory chapters of the practical part of this thesis are focused on the characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní