Mgr. Magda Zaoralová

Bakalářská práce

Guerilla marketing - analysis of a practical example

Guerilla marketing - analysis of a practical example
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Guerrilla marketing: analysis of a practical example“ je guerrilla marketing jako relativně mladá a netradiční forma marketingu, která využívá především nápaditosti, kreativity, momentu překvapení. Tato forma marketingu není vhodná pouze pro komerční sektor, ale může být využita například i ve vládních kampaních. V praktické části se práce zabývá nedávno zavedenými obrázkovými …více
Abstract:
The goal of this thesis „Guerrilla marketing: analysis of a practical example“, assesses guerrilla marketing as relatively young and unconventional form of marketing, that makes use of originality, creativity and a moment of surprise. This form of marketing is useful not only for commercial use, but can be utilized in government campaigns as well. Practical part focuses on recently introduced pictorial …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Anida Krajina
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management