Bc. Květa Tomanová

Bakalářská práce

Zdanění alkoholu

Alcohol Taxation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je odpovědět na otázku, zda zvyšovat či snižovat daňové zatížení na alkohol v České republice a ve vybraných státech Evropské unie, jmenovitě, Švédsku, Francii, Itálii, Slovensku, Irsku a Lucembursku. První část popisuje teoretický rámec, ve kterém jsou zmíněny způsoby zdaňování alkoholu. Také vysvětluje dva hlavní důvody pro zdanění alkoholu a dopad zdanění alkoholu. V …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to answer whether to increase or decrease the tax burden on alcohol in the Czech Republic and in selected EU Member States, namely, Sweden, France, Italy, Slovakia, Ireland and Luxembourg. The first section describes theoretical framework in which ways of alcohol taxation are mentioned. It also explains two main purposes of taxes on alcohol and the effect of a tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta