Bc. Lenka Dlouhá, DiS.

Master's thesis

Senior akademie - cesta k bezpečnějšímu životu seniora

Senior Academy – Way to a Healthier life of a Senior
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání seniorů, konkrétně vzděláváním na Senior akademii ve městě Chotěboř. Hlavním záměrem je poukázat na efekty vzdělávání, které identifikují účastníci tohoto vzdělávacího programu. K dosažení cílů byla využita kvalitativní metoda. Pro sběr dat byl použit hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část …more
Abstract:
This MA thesis deals with the issues connected with senior learning particularly with the learning conducted at the Senior Academy in the town Chotěboř. The main aim is to show the effects of the learning as identified by the participants of the program. This goal is achieved through the use of a qualitative research method. The data was gathered through a profound and semi-structured interview. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta