Bc. Lenka Dlouhá, DiS.

Diplomová práce

Senior akademie - cesta k bezpečnějšímu životu seniora

Senior Academy – Way to a Healthier life of a Senior
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání seniorů, konkrétně vzděláváním na Senior akademii ve městě Chotěboř. Hlavním záměrem je poukázat na efekty vzdělávání, které identifikují účastníci tohoto vzdělávacího programu. K dosažení cílů byla využita kvalitativní metoda. Pro sběr dat byl použit hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část …více
Abstract:
This MA thesis deals with the issues connected with senior learning particularly with the learning conducted at the Senior Academy in the town Chotěboř. The main aim is to show the effects of the learning as identified by the participants of the program. This goal is achieved through the use of a qualitative research method. The data was gathered through a profound and semi-structured interview. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta