Pavlína CHRENOVÁ

Diplomová práce

Úloha přirozenosti v Aristotelových a Hobbesových politických úvahách

The nature in Aristotle's and Hobbes's political thinking
Anotace:
Tato diplomová práce tematicky spadá do oblasti politické filosofie. Srovnává Aristotelův a Hobbesův pohled na význam lidské přirozenosti při vzniku a existenci politického společenství. Klade si otázku, zda je člověk od přirozenosti určen k životu ve společenství čili zda je společnost útvarem přirozeným, nebo zda vzniká uměle na základě smlouvy. Aristotelés a Hobbes se v odpovědi na tuto otázku názorově …více
Abstract:
This thesis is thematically about political philosophy. It compares Aristotle's and Hobbes's views on the importance of human nature in creation and being of political society. It asks the question whether human is naturally political and society is natural, or if society is constituted artificially by the contract. Aristotle's and Hobbes's answers to this question are diverse. Aristotle's political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHRENOVÁ, Pavlína. Úloha přirozenosti v Aristotelových a Hobbesových politických úvahách. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ ČJ-ZSV

Práce na příbuzné téma

Všechny práce