Bc. Jiří Pudil

Bakalářská práce

Hlasem ovládaná webová aplikace pro komunikaci v reálném čase

Voice-controlled web application for real-time communication
Anotace:
Práce se zabývá webovými aplikacemi pro komunikaci v reálném čase. Na základě analýzy několika nejrozšířenější existujících aplikací z hlediska přístupnosti uživatelského rozhraní pro zrakově postižené uživatele předkládá návrh uživatelského a především dialogového rozhraní pro komunikační webovou aplikaci a následně popisuje funkční implementaci takové …více
Abstract:
This thesis discusses web applications for real-time communication. Based on an analysis of a few of the most widespread web applications, focused on the usability and accessibility of the user interface to the visually impaired, it presents the design of the user and, most prominently, dialogue interface for such application and describes its implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Másilko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky