Bc. Irena Kavlíková

Bachelor's thesis

Stres a kvalita života

Stress and Quality of Life
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi stresem a kvalitou života. Teoretická část se věnuje definicí stresu, typům stresu, jeho historickému zkoumání. Je zde popsána problematika měření stresu i jeho příznaky. V druhé části teorie je popsána kvalita života, její teoretické vymezení a měření. Jelikož byl výzkum aplikován na státní všeobecná gymnázia v Brně, je zde popsána také osobnost …more
Abstract:
In my thesis I focus on an issue of the relationship between stress and quality of life. The theoretical section is dedicated to a definition of the stress itself, type of stress and finally its historical investigation. There is described how we can measure the stress and also its symptoms. The second section of my thesis describes the quality of life together with the theoretical definition and measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta