Bc. Venuše Líbalová

Bakalářská práce

Inovace účetnictví ve veřejné sféře od r. 2010

Innovation accounting in the public domain since 2010
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reformou účetnictví územně samosprávných celků od 1. 1. 2010. Tato práce je zaměřena na prezentaci nové účetní metody a největších změn v postupech účetnictví. V praktické části jsem uvedla účetní příklady používané u územně samosprávných celků s porovnáním účtování před a po reformě s komentářem těchto účetních případů. Hlavním cílem bakalářské práce bylo právě přiblížení …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis deals with the accounting reform of local governments from 1st January The 2010. This work is focused on the presentation of new accounting methods and the most crucial changes in accounting procedures. In the practical part it describes examples of accounting used by local governments, with comparing of accounting before and after the reform, with comments on accounting transactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní