Bc. Adam CÉBE

Master's thesis

Pomníky padlým jako specifické prvky české kulturní krajiny na příkladu okresu Vsetín

Monuments of fallen as specific elements of the Czech cultural landscape on the example of the Vsetín district
Abstract:
Tématem této práce je zhodnocení vlivu pomníků padlým na utváření veřejného prostoru. Jako zájmové území byl za tímto účelem vybrán okres Vsetín. Zájmovými objekty jsou pomníky z první a druhé světové války. V práci je na pomníky nahlíženo jako na specifická místa paměti, prostřednictvím kterých si společnost připomíná svou minulost. Jedním z cílů práce je zhodnocení významu pomníků z hlediska komemorativní …more
Abstract:
Topic of the thesis is the evalution influnce of monuments of the fallen on the formation of public space. The district of Vsetín was chosen as the area of interest for this purpose. The objects of interest are monuments from the First and Second World Wars. In thesis monuments of fallen are perceived as specific places of memory, through which society commemorate its past. One of the aims of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CÉBE, Adam. Pomníky padlým jako specifické prvky české kulturní krajiny na příkladu okresu Vsetín. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / Teaching Training in Geography for Secondary Schools - History

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses uby5hp uby5hp/2
18/5/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18/5/2020
Marklová, E.
19/5/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.