Bc. Pavla Schelleová

Bakalářská práce

Nástěnná malba s Kristem Spasitelem v Jihlavě

Wall painting with Christus Mesiah
Anotace:
Tato práce je věnována tématu pozdně gotického malířství na Moravě. Speciálně se zaměřuje na nástěnnou malbu s vyobrazením žehnajícího Krista z Jihlavy. Jde o dílo přibližně datované do roku 1470. Snahou autorky je popsat tohle dílo v kontextu pozdně gotického umění na Moravě a v okolí Vídně koncem 15.století. Důraz je kladen také na tzv. nizozemské vlivy v malířství v těchto oblastech koncem 15. století
Abstract:
This pursit descirbe subjeckt late gothic painting in Moravia. Special attention is directionalitiy to wall painting with image conscratory Christ from Jihlava. This Painting is date circa 1470. This writing describe also this art in context late gothic painting in Moravia and in round Viena in the end 15.cent.. Important are also Netherladishe factors in the painting from 15.cent..
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta