Bc. Pavla Schelleová

Bachelor's thesis

Nástěnná malba s Kristem Spasitelem v Jihlavě

Wall painting with Christus Mesiah
Abstract:
Tato práce je věnována tématu pozdně gotického malířství na Moravě. Speciálně se zaměřuje na nástěnnou malbu s vyobrazením žehnajícího Krista z Jihlavy. Jde o dílo přibližně datované do roku 1470. Snahou autorky je popsat tohle dílo v kontextu pozdně gotického umění na Moravě a v okolí Vídně koncem 15.století. Důraz je kladen také na tzv. nizozemské vlivy v malířství v těchto oblastech koncem 15. století
Abstract:
This pursit descirbe subjeckt late gothic painting in Moravia. Special attention is directionalitiy to wall painting with image conscratory Christ from Jihlava. This Painting is date circa 1470. This writing describe also this art in context late gothic painting in Moravia and in round Viena in the end 15.cent.. Important are also Netherladishe factors in the painting from 15.cent..
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 2. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta