Theses 

Výuka dovednosti čtení ve výuce anglického jazyka pro sluchově postižené žáky na druhém stupni základních škol – Bc. Žaneta Petraturová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Žaneta Petraturová

Bakalářská práce

Výuka dovednosti čtení ve výuce anglického jazyka pro sluchově postižené žáky na druhém stupni základních škol

Teaching reading skills in the class of English language for hearing impaired pupils at secondary level of Czech primary schools

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na dovednosti čtení ve výuce anglického jazyka na základních školách pro sluchově postižené. V teoretické části se popisuje základní pohledy o sluchovém postižení, sluchových ztrátách, komunikačních systémech a vzdělávání s komunikačními přístupy. V třetí části té části se popisuje jazykové dovednosti, anglický jazyk jako cizí jazyk, výukové přístupy a metody, srovnání mezi slyšícími a neslyšícími žáky ve výuce angličtiny. Ve výzkumné části se popisuje, jak jsou vyučovány dovednosti čtení sluchově postižením žákům na základních školách.

Abstract: The bachelor thesis focuses on reading skills in the English instruction in primary schools for the deaf. In the theoretical part, it describes general viewpoints of deafness, hearing losses, communication systems and education with communication approaches. In the third chapter of the theoretical part, it describes language skills, English as a foreign language, teaching approaches and methods, comparison between hearing and deaf pupils in English classroom. In the research part, it describes how reading skills are taught to hearing impaired pupils in primary schools.

Keywords: sluchové postižení, sluchová ztráta, neslyšící, vzdělávání, komunikační přístupy, jazykové dovednosti, receptivní dovednosti, produktivní dovednosti, dovednosti čtení, výuka anglického jazyka jako cizí jazyk, hearing impairment, hearing loss, deaf, education, communication approaches, language skills, receptive skills, productive skills, reading skills, teaching English as a foreign language

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 06:19, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz