Bc. Lenka Kalvodová

Diplomová práce

Uplatňování integrované marketingové komunikace v automobilovém průmyslu

Implementation of Integrated Marketing Communications in the Automotive Industry
Anotace:
Tato diplomová práce se především zabývá integrovanou marketingovou komunikací v automobilovém průmyslu v České republice. V teoretické části je uvedena historie integrované marketingové komunikace, její role v dnešním světě marketingu a také nové trendy. Důležitou částí je porovnání jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Aplikační část zahrnuje představení obou zkoumaných automobilových společností …více
Abstract:
This thesis deals mainly with the integrated marketing communications in the automotive industry in the Czech Republic. The theoretical part deals with the history of integrated marketing communications, its role in the present world of marketing and also with new trends in marketing. The important part of this thesis is to compare various instruments of the communication mix. The application part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní