Bc. Lucie Zieglerová

Master's thesis

Životní situace dětí v zrcadle denního režimu: komparace v prostředí přirozené rodiny a dětského domova

Life situation of children in the mirror of daily regime: a comparison of the natural family environment and children's home
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje životní situaci dětí v odrazu jejich denního režimu, jde o komparaci dětí z dětských domovů s dětmi z přirozené rodiny. Cílem tedy je vymezit shody a rozdíly v denním režimu těchto dvou skupin dětí a pokusit se nalézt možné příčiny oněch shod či rozdílů. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část, přičemž obě jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly. Teorie je uvedena …more
Abstract:
This thesis focuses on the situation of children living situation which reflected their daily routine, in terms of a comparison of children in children´s homes with children from the natural family. Thus, the aim is to identify similarities and differences in the daily regime of the two groups of children and try to find possible causes of the similarities or differences. The text is divided into theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta