Theses 

Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství – Bc. Monika FIEDLEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Bc. Monika FIEDLEROVÁ

Diplomová práce

Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství

Internal Communications of Company in the Area of Financial Advisory Services

Anotace: Do jaké míry ovlivňuje nastavený systém interní komunikace a jejích nástrojů spokojenost pracovníků finančně-poradenské společnosti, jejich loajalitu k firmě, ale také pocit, že jsou plně informováni, je otázkou, kterou si tato diplomová práce klade. Zda míru fluktuace, spokojenost pracovníků a jejich loajalitu k firmě ovlivňují i jiné faktory, jako například systém náborů společnosti, systém vzdělávání, ale také finanční gramotnost v České republice nebo vnímání této služby (činnosti, aktivity) veřejností, poodkryje celá práce. Jakmile budou rozklíčovány jednotlivé faktory, které tyto záležitosti ovlivňují, bude v rámci projektové části nastaven plán interní komunikace a vzdělávacích systémů na období šesti měsíců.

Abstract: To what extent is the set system of internal communication and staff satisfaction of its tools financial-consulting company, their loyalty to the company, but also feel that they are fully informed, it is a question that you put this thesis. Whether turnover rates, staff satis-faction and their loyalty to the firm is also affected by other factors, such as the re-cruitment system, the system of education, but also financial literacy in the Czech Republic or negative perception of the work environment, find this work. Once detected individual factors that affect these issues, will this work plan set up internal communication and training systems a period of six months.

Klíčová slova: Marketing služeb, Interní marketing, Interní komunikace, Public relations, Personální řízení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26386 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

FIEDLEROVÁ, Monika. Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz