Bc. Pavla Burešová, DiS.

Bachelor's thesis

Sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu

Self-harm in Adolescence in the Context of a Life Story
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá tématikou sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První část teoretické práce pojednává o tématu sebepoškozování. Vymezuje a definuje pojem sebepoškozování a uvádí jeho souvislosti se suicidiem. Následně předkládá poznatky o prevalenci sebepoškozování, zabývá se psychologickými charakteristikami …more
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with the theme of self-harm in adolescence in the context of a life story. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The first part of the theoretical work deals with the topic of self-harm. It defines the concept of self-harm and introduces its connection with suicide. Next it presents findings on the prevalence of self-harm, deals with the psychological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ingrid Čejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta