Bc. Petra Boháčková, DiS.

Diplomová práce

Terénní sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením v blanenském regionu

Social work with families at risk of social exclusion in the region of Blansko
Anotace:
Diplomová práce Terénní sociální práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením v blanenském regionu pojednává o problematice sociálního vyloučení a terénní sociální práci s osobami a rodinami ohroženými sociálním vyloučením na Blanensku. Popisuje dimenze a formy, příčiny a důsledky sociálního vyloučení v dané oblasti. Cílem je na základě získaných poznatků zkvalitnit poskytování sociální služby …více
Abstract:
Diploma thesis deals with social work with families at risk of social exclusion in the Blansko region. SPONA Blansko deals with problems of social exclusion and social work with individuals and families at risk of social exclusion in the Blansko region. It indentifies the dimensions and forms, causes and consequences of social exclusion in the region and based on lessons learned to improve the delivery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta