Mgr. Romana Plchová, Ph.D.

Master's thesis

Výcvik integrace v psychoterapii z pohledu frekventantů před začátkem výcviku

The training in psychotherapy integration (TPI) from the view of the trainees before the start of the training
Abstract:
Tato kvalitativní studie, zaměřená na prožívání frekventantů před začátkem Výcviku integrace v psychoterapii, byla vedena podle metodologie zakotvené teorie. Bylo provedeno 11 rozhovorů s budoucími frekventanty přijatými do výcviku , analýza motivačních dopisů a dotazníků s otevřenými otázkami. Výzkumná otázka zněla „Jaké pro frekventanty je být před vstupem do Výcviku integrace?“, s cílem prozkoumat …more
Abstract:
This qualitative research study on the experience of the trainees of the Training in psychotherapy integration (TPI) was conducted according to grounded theory methodology. 11 in-depth interviews were conducted with the future trainees (who had already been admitted into the training) of the training. The motivation letters and questionnares with open-ended questions were analyzed. Every interview …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií