Agáta KWAŚNÁ

Diplomová práce

Tělesná zdatnost dětí mladšího školního věku

Physical Fittness of Early Adolescent chidren
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň motorické výkonnosti zvolené skupiny dětí 1. stupně základní školy a vyhodnotit ji vzhledem ke standardům. Testování se zúčastnilo 60 dětí mladšího školního věku. Měřeni byli žáci 3. třídy základní školy, děti z fotbalového kroužku a děti z gymnastického kroužku. Ke stanovení úrovně tělesné zdatnosti byly použity vybrané motorické testy z testové baterie UNIFITTEST …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to assess the level of motor performance of a given group of children at the first stage of elementary school and to compare it with the standards. Sixty children of the given age group were tested, pupils of the 3rd grade of elementary school and children from football club and gymnastic club were included. Some of the motoric tests of the UNIFITTEST system (6-60 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KWAŚNÁ, Agáta. Tělesná zdatnost dětí mladšího školního věku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta