Martina VLASTNÍKOVÁ

Bakalářská práce

ADHD - porucha pozornosti, impulzivita a agresivita

ADHD - attention disorders, impulsivity and aggression
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na základní vymezení pojmu, příčiny ADHD a jeho léčbu a výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky. Cílem této práce bylo nahlédnout do problematiky dětí ADHD a představit možnosti využití nových vý-chovných a vzdělávacích …více
Abstract:
This thesis is focused on the education of children with ADHD. It consists of theoretical and practi-cal parts. The theoretical part focuses on the basic definition and causes of ADHD and the treatment and education of children with ADHD. The practical part is a two case report. The aim of this study was to look into the problems of ADHD children and to introduce the use of new educational and training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 19855

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASTNÍKOVÁ, Martina. ADHD - porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe