Bc. Petra Horáčková

Diplomová práce

Problematika brownfields v krajině - Česká Kamenice

Problems of brownfields in Česká Kamenice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou brownfields. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na rozvoj území, vysvětluje základní pojmy a přináší informace o procesu revitalizace brownfieldů. Praktická část práce se zabývá konkrétním brownfieldem, kterým je bývalý průmyslový objekt v České Kamenici a jeho možnou revitalizací.
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the problems of brownfields. The Thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the area development, it explains the basic ideas and brings information about the process of revitalisation of brownfields. The practical part deals with the specific brownfield which is the former industrial building in Česká Kamenice and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů