Bc. Jan Roučka

Diplomová práce

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Job performance and employee motivation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza motivačních metod aplikovaných středním managamentem do firemního prostředí a jejich vliv na zaměstnance z pohledu optimalizace pracovního výkonu. Teoretická část je zaměřena na vybrané motivační teorie, různé přístupy k pracovnímu výkonu a aktivitám manažerů střední úrovně. V praktické části je čtenář seznámen s firmou, je zde vymezena její činnost a metodika …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of the motivational methods applied by middle-management in the corporate environment and their impact on employees from the perspective of optimizing work performance. The theoretical part is focused on selected motivational theories, different approaches to work performance and activities of middle-level executives. In the practical part the reader is acquainted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní