Bc. Iva Cabálková

Diplomová práce

Pitný režim onkologických pacientů

Fluid intake in oncological patients
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnat příjem tekutin u onkologických pacientů v porovnání se zdravými jedinci stejného věku. Výsledkem bylo zjištění, že onkologičtí pacienti nemají dostatečný příjme tekutin, přestože jsou všichni informováni. Mezi nejčastěji konzumovaný nápoj se u obou skupin řadí pitná voda, dále balená minerální voda a ovocný džus. Odhad příjmu tekutin u onkologických pacientů neodpovídá …více
Abstract:
The aim of thesis was to compare fluid intake between oncology patients and healthy people of the same age. It was found, that oncology patients didn´t keep sufficient amount of liquid, although they all are informed about fluid intake. Drinking water, bottled mineral water with flavor, and fruit juice are the most often consumed by both groups. Estimation of fluid intake fall short of real fluid intake …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta