Bc. Simona Haladová

Bachelor's thesis

Oceňování nemovitosti při žádosti o úvěr

Evaluation of Property on Loan Request
Anotácia:
Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře obecně s oceňováním nemovitostí v průběhu získávání hypotečního úvěru. V teoretické části jde o to, aby se čtenář lépe orientoval v této problematice, znal základní pojmy a postupy ocenění nemovitostí za účelem zajištění pro potřeby hypotečních úvěrů a průběh jejich vyřizování. Praktická část se dále zabývá tržním oceněním rodinného domu v okrese Praha …viac
Abstract:
This bachelor thesis aims to familiarize readers with a general valuation of real estate during a mortgage loan acquisition. In the theoretical part the point is to get the readers better oriented in this issue, knowledge of basic concepts and valuation process of the property in order to meet the the needs of mortgage loans and treatment process. The practical part incledes a market valuation of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS