Martina BOHUŇKOVÁ

Bakalářská práce

Environmentální výchova v mateřské škole a její realizace pomocí projektové metody

Environmental education and education for sustainable development in kindergarten to Kokořín
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám environmentální výchovou a výchovou k trvale udr-žitelnému rozvoji ve vztahu k regionu tak, aby žáci získali respekt a kladný vztah k životnímu prostředí, přírodě a všemu živému ve svém okolí. Práce respektuje požadavky RVP PV, vychází z ŠVP a je součástí TVP. V praktické části je zpracován integrovaný blok ?Příroda je mocná čarodějka?, který je složen z tří týdenních …více
Abstract:
My bachelor thesis is dealing with the environmental education and the educati-on for permanently sustainable development related to the region. Pupils should get respect and positive relation to the environment, nature and living organisms in their surroundings. The thesis respects General Education Preschool Program requirements, is based on The School Education Program and is part of The Thematic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHUŇKOVÁ, Martina. Environmentální výchova v mateřské škole a její realizace pomocí projektové metody. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta