Mgr. Bc. Petr Hynčica

Diplomová práce

Reedukace potíží při čtení ve 3. ročníku základní školy

Reeducation reading difficulties in the 3rd year of primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na reedukační opatření při potížích ve čtení. Reedukační opatření je zacílené na 3. ročník základní školy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola blíže specifikuje čtení samotné, čtenářskou metodu, metody čtení aj. Druhá kapitola popisuje potíže při čtení (specifické poruchy učení), její reedukaci a prevenci. Třetí kapitola je zaměřena na pedagogickou a speciálně …více
Abstract:
The thesis is focused on re-education precaution with reading problems. Re-education conducted at 3rd year of primary school. The work is dividend into four chapters. The first charter is about the reading, reading method and others. The sekond charter describes the difficulty in reading (specific leasing disabilities) and spcial pedagogical diagnostics, its qualitative research. Research was about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta