Mgr. Viktorie Malantová

Diplomová práce

Problematika domácích úkolů ve výuce elementárního čtení a psaní

The Issue of Homework in Teaching Elementary Reading and Writing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou domácích úkolů, především ve výuce elementárního čtení a psaní. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o vzdělávání na 1. stupni ZŠ, popisuje strukturu výchovně-vzdělávacího procesu, v rámci kterého vymezí domácí úkoly jako metodu a formu výuky. Také obsahuje kapitolu o výuce čtení a psaní na základní škole. Cílem práce je zjistit, jaký názor na problematiku …více
Abstract:
The diploma thesis deals the issue of homework, especially using homework in teaching elementary reading and writing. The theoretical part summarizes the current knowledge about educating at elementary schools, it describes the structure of the educational process and defines homework as a teaching method and form. A chapter about teaching reading and writing at elementary schools is also included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta