Mgr. Daniel Lawrence Schneiter

Bakalářská práce

The Impact of Hispanic Immigration on American Politics

The Impact of Hispanic Immigration on American Politics
Anotace:
Imigrace je nedílnou součástí americké společnosti a kultury. Cílem této bakalářské práce je porovnat aktuální situaci týkající se imigrace obyvatel Hispánie do USA se situací probíhající při pokolumbovském osídlování Ameriky a dále poukázat na dopady, které má tento fenomén v současnosti na americkou politiku. V závěrečné části práce je provedena analýza změn v politických strategiích odrážejících …více
Abstract:
Immigration is an integral part of American society and culture. The goal of the thesis is to look at how Hispanic immigration compares to American immigration historically and its effect on American politics. The final part analyzes the changes in political policy due to the growing Hispanic electorate.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta